Posts Tagged ‘compact living’

Bor du kvar i samma tvåa?

Hur vårt boende ser ut säger en del om tiden vi lever i. Men hur länge dröjer det tills en boendeform är etablerad utifrån hur samhället ser ut? Svarar dagens boendeformer mot vad som borde finnas? Kan man göra något för att få till en önskad boendeform? För några år sedan var compact living ett hett koncept. [...]

Read more