Archive for the ‘Media’ Category

Jobs has left the building!

Få företagsledare har betytt så mycket och förknippats så intimt med sitt företag som Steve Jobs med Apple. Efter att ha förlorat maktkamp med styrelsen och den dåvarande VD:n John Sculley 1984 så kom Jobs tillbaka till ett Apple i djup kris. Som återinsatt VD så inledde han en sällan skådad karriär som i dag [...]

Read more

Vem älskar radio?

När Sverige skulle införa reklamfinaniserad radio 1993 så tittade politikerna avundsjukt på Finland. Där fanns lokala radiostationer, små, smala radiostationer med ett innehåll som  de stora stationerna sällan eller aldrig erbjöd. Förhoppningen och målsättningen var en kommersiell radio med ett brett och varierat utbud. När radiolicenserna auktionerades ut så stod det snabbt klart att alla [...]

Read more